اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان

نمایش پست های دسته بندی : عفونت

کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش چهارم)
28 شهریور 1397
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش چهارم)

کاندیدیای داخل شکمی(Intra-abdominal candidiasis) کاندیدیای داخل شکمی به عنوان کاندیدای التهاب صفاقی نیز شناخته می‌شود. این بیماری یک عفونت است ک...

دیابت
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش سوم)
28 شهریور 1397
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش سوم)

آماس غشاء درونی قلب(Endocarditis) اندوکاردیتیس مربوط به عفونت لایه‌ی داخلی قلب می‌باشد، که شامل حفرات و دریچه‌های قلب است.اندوکاردیتیس...

دیابت
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش دوم)
28 شهریور 1397
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش دوم)

موکوکوتانوس کاندیزازیس(Mucocutaneous candidiasis) کاندیدا آلبیکنز شایع ترین نوع عفونت‌های قارچی پوست است.گونه‌ی کاندیدا همچنین می‌توان...

دیابت
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش اول)
28 شهریور 1397
کاندیدا آلبیکنز (مخمر طبیعی و عفونت های مشکل ساز) (بخش اول)

کاندیدا آلبیکنز چیست؟ کاندیدا آلبیکنز یکی از میکروارگانیسم هایی است که به طور معمول در درون یا روی بدن ما زندگی می‌کند. این میکروارگانیسم در معد...

دیابت