اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان

نمایش پست های دسته بندی : بیمه

از مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری چه می دانید؟
06 شهریور 1397
از مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری چه می دانید؟

بر اساس قوانین موضوعه ایران، حداکثر مدت زمان برخورداری از بیمه بیکاری برای مجردین 36 ماه و برای متأهلین و متکلفین (فردی که حداقل یک نفر را تحت تکفل خو...

بیمه
از شرایط استفاده از بیمه بیکاری چه می دانید؟
06 شهریور 1397
از شرایط استفاده از بیمه بیکاری چه می دانید؟

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شده تلقی می شود و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر (3 درصد حقوق و دستمزد...

بیمه
حقوق و دستمزد مشمول بیمه
28 خرداد 1397
حقوق و دستمزد مشمول بیمه

مزایایی که مشمول حق بیمه نیست به شرح ذیل است: هزینه سفر و فوق العاده مأموریت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری بازخرید ایام...

بیمه
شرایط استفاده از بیمه بیکاری
28 خرداد 1397
شرایط استفاده از بیمه بیکاری

از شرایط استفاده از بیمه بیکاری چه می دانید؟بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شده تلقی می شود و این سازمان مکلف است ب...

بیمه
مشمولین بیمه بیکاری
27 خرداد 1397
مشمولین بیمه بیکاری

آیا می دانید مشمولان استفاده از بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟ بیکاری وقفه ایست غیر ارادی و طولانی در کار، به طوری که یافتن شغل تازه امکان پذیر نباشد و...

بیمه