اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
بیمه / 06 شهریور 1397

از مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری چه می دانید؟

از مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری چه می دانید؟

بر اساس قوانین موضوعه ایران، حداکثر مدت زمان برخورداری از بیمه بیکاری برای مجردین 36 ماه و برای متأهلین و متکلفین (فردی که حداقل یک نفر را تحت تکفل خود دارد) 50 ماه بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل است:

 

مدت زمان پرداخت حق بیمه

 مدت زمان برخورداری از بیمه بیکاری برای مجردین

مدت زمان پرخورداری از بیمه بیکاری برای متأهلین و متکفلین

از 6 ماه تا 36 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه تا 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه تا 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه تا 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36

50 ماه

 

در صورتی که فردی که مشمول بیمه ی بیکاری گردیده است، دارای 55 سن یا بیشتر باشد، مادامی که مشغول به کار نشده است، تا رسیدن به سن بازنشستگی، تحت پوشش بیمه ی بیکاری باقی خواهد ماند.

اشتراک گذاری :