اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
بیمه / 28 خرداد 1397

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

از شرایط استفاده از بیمه بیکاری چه می دانید؟
بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شده تلقی می شود و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر (3 درصد حقوق و دستمزد که به وسیله کارفرما پرداخت می شود) به بیمه شدگانی که واجد شرایطی باشند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
اما شرایط استفاده از بیمه بیکاری بدین شرح است:
1- سابقه پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه برای بیمه شده مگر در خصوص بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی و ... بیکار می شوند.
2- بیمه شده می بایست ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام نموده و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن به این مراکز اطلاع دهد.
نکته: در صورت داشتن عذر موجه (به تشخیص هیأت حل اختلاف) این مدت می تواند تا 3 ماه افزایش یابد.
3- بیمه شده مکلف است در دوره هایی که برای وی در دوران بیکاری تعیین می شود شرکت نموده و گواهی شرکت در این دوره ها را هر دو ماه به شعب تأمین اجتماعی ارائه نماید.
نکته:این دوره ها توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برای بیمه شده تعیین می گردند.
4- بیکاری بدون میل و اراده بیمه شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بیمه شده با میل و اراده از کار بیکار شده باشد مانند ترک کار، بازخریدی و ... بیمه بیکاری به بیمه شده تعلق نخواهد گرفت.

اشتراک گذاری :