اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
مالیات / 27 خرداد 1397

چه دستمزد‌هایی مشمول مالیات می‌شود؟

چه دستمزد‌هایی مشمول مالیات می‌شود؟

آیا می دانید کدامیک از موارد حقوق و دستمزد مشمول محاسبات مالیات می گردد؟
بر اساس قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به-شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.
هر ساله در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تصویب می شود. در سال 97 سقف 27 میلیون تومان سالانه (دو میلیون و سیصد هزارتومان ماهانه) از پرداخت مالیات معاف می باشند.
کارفرما مکلف است نسبت به محاسبه و کسر مالیات حقوق و دستمزد نیروی کار خود در پایان هر ماه اقدام و محاسبات و مالیات مذکور را تا پایان ماه بعد به اداره دارائی ارائه نماید.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ سقف معافیت مالیاتی تعیینی قانون بودجه در هر سال و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است.
همچنین برخی از موارد حقوق و مزایا از معافیت های مالیاتی برخوردارند که این موارد عبارتند از:
۱- بازخرید ایام  مرخصی استحقاقی
۲- حق مأموریت و هزینه سفر
۳- ۱۰۰ درصد هزینه های درمان مورد تأیید وزار ت بهداشت و مراکز درمانی
۴- ۱۰۰ درصد بیمه های تکمیلی و عمر و زندگی
۵- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده 82
اين قانون.
۶- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
۷- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده.
۸ - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد.
۹- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

اشتراک گذاری :