اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
سیستم ایمنی / 25 شهریور 1398

چگونه سیستم ایمنی تفاوت بین آنتی‌بادی‌ها را تشخیص می‌دهد

چگونه سیستم ایمنی تفاوت بین آنتی‌بادی‌ها را تشخیص می‌دهد

تنوع خوب است، به‌خصوص وقتی صحبت از آنتی‌بادی‌ها  می‌شود. مدت‌هاست می‌دانیم که فرآیند هم‌گذاری ژن به نام نوترکیب V (D) J این امکان را به سیستم ایمنی بدن می‌دهد تا تکه‌های کد ژنتیکی را ترکیب کند و باهم تطبیق دهد و برای مقابله با تهدیدهای به‌تازگی نمایان شده، آنتی‌بادی‌ها ی جدیدی بسازد. اما این مفهوم که چگونه تکه‌های ژن در کنار هم قرارگرفته و به هم وصل می‌شوند تاکنون کشف نشده بود. مطالعه‌ی جدید منتشرشده در مجله Nature به این سؤال پاسخ می‌دهد.

رشته‌های DNA   همراه با پروتئین‌های خاصی در بسته‌ای به نام کروماتین سازماندهی‌شده‌اند که شامل چندید حلقه است. وقتی سلولی به تولید پروتئینی خاص نیاز داشته باشد، حلقه کروماتین دو بخش نسبتاً دور DNA   را به هم نزدیک می‌کند، درنتیجه می‌توانند باهم کار کنند. بسیاری از این حلقه‌ها در جای خود ثابت هستند، اما سلول‌ها – به‌خصوص سلول‌های سرطانی و سلول‌های ایمنی - گاهی می‌توانند حلقه‌ها را از نو بچینند یا حلقه‌های جدید موردنیاز خود را بسازند.

مطالعه جدید انجام‌شده در بخش درمان مولکولی و سلولی بیمارستان کودکان بوستون با جزئیات دقیق نشان می‌دهد که چگونه سلول‌های B سیستم ایمنی فرآیند تشکیل حلقه را به‌منظور ایجاد انواع جدید آنتی‌بادی‌ها  آغاز می‌کنند.

بررسی حلقه‌ها به هنگام تشکیل

محققان نشان می‌دهند یک جفت آنزیم به نام RAG 1 و RAG 2 با مکانیسم‌های موجود در ساخت حلقه‌های کروماتین برای شروع اولین مرحله نوترکیب V (D) J جفت می‌شوند و به بخش‌های D و J می‌پیوندند. مجموعه RAG  1/2 ابتدا به محلی در ژن آنتی‌بادی به نام "مرکز نوترکیب" متصل می‌شود. چون DNA   در طول فرآیند تشکیل حلقه (استخراج( نوشته می‌شود، مجموعه RAG  برای بخش‌های D و J سلولی که می‌خواهد ترکیب کند بررسی می‌کند. سپس عوامل دیگر مانع از انجام فرآیند استخراج می‌شوند، نوشتن DNA   را در مرکز نوترکیب متوقف می‌کنند، درنتیجه RAG  می‌تواند به بخش‌های موردنظر دسترسی داشته باشد.

 فرآیند استخراج حلقه توسط مکان ژن آنتی‌بادی مهار می‌شود تا بخش‌های ژن بستر برای نوترکیب V (D) J به‌درستی به مجموعه RAG  عرضه شود.

درحالی‌که بسیاری از حلقه‌های کروماتین سفت توسط فاکتوری به نام CTCF شکل‌گرفته و محکم شده‌اند، آزمایشگاه Alt نشان می‌دهد که فاکتورهای دیگری در موقعیت‌های دینامیکی مانند تشکیل آنتی‌بادی‌ها  دخیل هستند که به حلقه‌های جدیدی نیاز دارند. این مطالعه همچنین نقش پروتئینی به نام کوزین را در فرآیند بررسی حلقه استخراج / RAG  تعیین می‌کند.

درحالی‌که این یافته‌ها در زمینه نوترکیب V (D) J در تشکیل آنتی‌بادی‌ها  به‌دست‌آمده است، اما پیامدهایی برای فرآیندهایی دارند که به‌طورکلی می‌توانند در تنظیم ژن دخیل باشند.

منبع: بیمارستان کودکان بوستون

لینک آگهی های پین پست :

https://pinpost.ir/adv

اشتراک گذاری :