اولین مرجع تخصصی نیازمندی‌های آنلاین صنعت پزشکی
{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی رایگان
خطای پزشکی / 07 آذر 1397

اشتباهات پزشکی شامل چه مواردی می‌شود؟ (بخش دوم)

اشتباهات پزشکی شامل چه مواردی می‌شود؟ (بخش دوم)

رضایت آگاهانه

در صورتیکه یک بیمار به پزشک خود رضایت‌نامه‌ی آگاهانه نداده باشد، در صورت بروز آسیب یا درد در بیمار، پزشک مقصر شناخته می‌شود حتی اگر نتیجه‌ی نهایی خوب بوده باشد.

در صورتیکه که جراح به بیمار خود آگاهی ندهد که روند درمان ممکن است در نهایت سبب از دست دادن یکی از دست‌ها و یا پاها شود، و بیمار دست یا پای خود را از دست بدهد، پزشک مقصر خواهد بود. حتی اگر عمل و نتیجه به طور کلی عالی باشد. این موضوع به آن دلیل است که ممکن است که اگر بیمار از خطرات یک جراحی آگاه باشد، نخواهدبه آن تن بدهد.

یک نمونه اشتباه پزشکی شامل چه چیزی است؟

شاکی فردی است که به موضوعی اعتراض می‌کند. این می‌تواند بیمار باشد، یک فرد قانونی که از طرف بیمار مسئول شکایت او می‌شود یا در صورتیکه بیمار فوت کرده باشد، بازماندگان یا وکلای بیمار.

از نظر قانون، شاکی موضوعی را علیه فرد دیگر به دادگاه قانون انتقال می‌دهد، فردی که به عنوان متهم شناخته می‌شود کسی است که مرتکب آن اشتباه شده باشد.

مدعی علیه گروهی هستند که متهم هستند. در اشتباهات پزشکی این فرد می‌تواند یک مراقب سلامت، پزشک، پرستار، فیزیوتراپ یا هر فرد بهداشتی دیگر باشد. حتی کسانی که از دستور پیروی کرده اند نیز ممکن است مقصر به حساب بیایند.

گروه غالب: گروهی هستند که برنده‌ی موضوع هستند، که می‌تواند شامل متهم و یا مدافعان باشد. در صورتیکه مدافعان پیروز شوند، شاکی مغلوب می‌شود و دریافت خسارتی برای او وارد نخواهدبود.

گروه مغلوب گروهی هستند که دادگاه برعلیه آن‌ها به نتیجه گیری می‌رسد.

گروه شامل قاضی یا هیات منصفه

موارد ضروری برای یک نمونه

مدعی لازم است که برای پذیرفته شدن ادعایش در رابطه با یک اشتباه پزشکی، ۴ مورد را به اثبات رساند:

تخلف از یک وظیفه توسط پزشک یا بیمارستان

تخلف از قانون به دلیل اینکه پزشک یا بیمارستان از استانداردهای لازم تبعیت نکرده‌اند.

اشتباهی که منجر به یک آسیب شده و این مورد مستقیما با یک آسیب در ارتباط است.

یک آسیب قابل پیش‌بنی که برای بیمار اتفاق افتاده است می‌خواهد جسمی باشد یا روحی و اقتصادی

روند

ابتدا مدعی یا نمایندگان قانونی او شکایت‌نامه‌ای به دادگاه قانون ارجاع می‌دهند.

پیش از اینکه شکایت پیگیری شود،‌ مدعی و وکیل مدافع لازم است اطلاعاتی را در رابطه با اکتشافات خود با هم به اشتراک بگذارند. این ممکن است درخواست مدرک، گواهی و پرسشنامه باشد.

بیمار می‌تواند در صورتیکه با دادخواستش موافقت شد، از دادگاه بیرون برود. در این مرحله مورد وارد محاکمه نمی‌شود. در صورتیکه که آن ها رضایت نداشته باشند مورد به محاکمه ارجاع داده خواهد شد.

مدعی باید ثابت کند که مدافع، سهل‌انگاری کرده است.

در بیشتر محاکمه‌ها، هم مدعی و هم مدافع حضور پیدا می‌کنند تا در رابطه با قوانینی که لازم به رعایت و اجرا بوده صحبت کنند.

سپس هیئت داوران دادگاه لازم است که با مشاهده ‌ی تمام مدارک، به این نتیجه برسند که حق با کدام طرف است.

در نهایت حکمی از جانب هیئت داوران ارائه می‌شود. به معنای دیگر قاضی تصمیم می گیرد که کدام طرف پیروز است. در صورتیکه مدعی پیروز شود، آنگاه به سراغ آسیب‌ها می‌روند.

گروه بازنده می‌توانند بار دیگر درخواست محاکمه کنند.

در برخی دادگاه‌ها، در صورتیکه که مدعی درخواست خسارت بیشتری کند، و در صورت پذیرش، می‌تواند از دادگاه پرداخت خسارات مبلغ خسارت بیشتری را دریافت کند.

در صورتیکه متهم به افزایش خسارت موافق نباشد می تواند درخواستی مبنی بر کاهش خسارت داشته باشد.

و در نهایت دادگاه با یک حکم به پایان خواد رسید.

مدعی چه خساراتی را می‌تواند دریافت کند؟

مدعی می‌تواند خسارت جبرانی و کیفری دریافت کند.

خسارت جبرانی می‌تواند شامل خسارات اقتصادی شامل از دست دادن شنوایی،  مخارج درمان و دارویی. معمولا آسیب‌های گذشته و آینده در نظر گرفته می‌شود.

خسارت جبرانی همچنین می‌تواند شامل غیراقتصادی باشد که همان آسیبی است که به فرد وارد می‌شود، روانی و فیزیکی مانند از دست دادن بینایی یا عضوی از بدن، درد بیش از حد و آسیب‌های روحی.

خسارت کیفری تنها در صورتی شامل می شود که مقصر گناهکار عمد شناخته شود یا اینکه اشتباهی را از قصد انجام دادن. خسارت کیفری نوعی مجازات است. این مجازات بعلاوه ی آسیب‌هایی که وارد شده اعمال می شود.

دادخواهی گران قیمت،‌ زمان بر و اضطراب اور است. پس کسانی که تصمیم به دادخواهی میگیرد باید پیش از انجام کاری موافقین و مخالفین خود را مد نظر داشته باشد.

درصورتیکه آسیب خفیف باشد امکان باشد مخارج دادخواهی برای بیمار از مبلغی که به عنوان خسارت در نهایت دریافت می‌کند،‌ کم‌تر باشد.

اشتراک گذاری :