PinPost

پین پست

364ویدئو 405بازدید

اندازه گیری فشار مرکزی سیاهرگی در دست

فشار سیاهرگ مرکزی یا در اصطلاح پزشکی(CVP)  ارزش عددی فشار خون با واحد میلیمترجیوه یا واحد سانتی‌مترآب (هر میلیمترجیوه برابر ۱/۳ سانتی‌مترآب) است که از بخش پایانی ورید اجوف فوقانی گرفته شده و معادل فشار خون در سطح دهلیز راست است و از روندهای مانیتورینگ دای...


نمایش بیشتر +

1397/08/23 انفورماتیک پزشکی ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی استنفورد رگ فشار خون فشار سیاهرگ مرکزی

دانلود اشتراک گذاری