PinPost

پین پست

358ویدئو 289بازدید

کاربرد تکنولوژی در بهینه سازی فرمولاسیون داروها

فناوری دارویی در داروسازی هنگامی‌که یک ماده شیمیایی دارای خواص دارویی باشد، مراحل منظمی را تا هنگام تبدیل شدن به داروی مناسب، بی‌ضرر و مؤثر برای بیمار پشت سر می‌گذارد، فرایندی که که ماده موردنظر تا زمان تبدیل شدن به دارو پشت سر می‌گذارد را، فناوری دارویی یا فارماسیوتیکس...


نمایش بیشتر +

1397/08/22 انفورماتیک پزشکی ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی دارو داروسازی

دانلود اشتراک گذاری