PinPost

پین پست

396ویدئو 520بازدید

عینک پزشکی گوگل

تکنولوژی پزشکی استفاده از اختراعات و ابداعات برای  توسعه ی روشهای درمان و کم کردن خطر بیماری هاست . در واقع بشر با استفاده از تکنولوژی ساخت دستگاه های پیشرفته و هوشمند در زمینه علوم پزشکی ، تشخیص بیماریها را آسان کرده و همچنین درد ناشی از برخی بیماری ها را کاهش داده . نمونه ی استفاده این ت...


نمایش بیشتر +

1397/08/22 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدیو استنفورد تکنولوژی پزشکی عینک گوگل

دانلود اشتراک گذاری