PinPost

پین پست

358ویدئو 462بازدید

اگر شما سرباز بودید و در میدان جنگ گلوله می خوردید....

مشکل جلوگیری کردن از خونریزی نه تنها در میدان جنگ بلکه در همه مکان ها مطرح است . استفاده از مواد بیوزیستی که با خود بدن همکاری می کنند تا از خونریزی جلوگیری کنند و همچنین بتوانند به از بین رفتن جراحت و بهبود آن کمک کنند. آیا ماتریکس خارج سلولی را می شناسید؟ ECM در واقع شبکه ای است که سلول های بدن ر...


نمایش بیشتر +

1397/08/21 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد ویدیو زخم خونریزی

دانلود اشتراک گذاری