PinPost

پین پست

358ویدئو 479بازدید

2.6 میلیون کودک در سراسر دنیا در ماه اول تولدشان می میرند...چرا؟

دقت سنجی در سلامت عمومی از طریق راه هایی که قبلا برای عدم انتقال بیماری ایدز از مادر به نوزاد استفاده شده است می تواند به ما در یافتن دلیل این تعداد زیاد مرگ و میر در میان نوزادان در سراسر دنیا استفاده کنیم. با این حال استفاده از این نوع دقت سنجی می تواند از مشکلات بزرگتری در سراسر دنیا جلوگیری کنی...


نمایش بیشتر +

1397/08/21 ویدئوی تد ویدئو ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی بهداشت بارداری

دانلود اشتراک گذاری