PinPost

پین پست

358ویدئو 380بازدید

روشی حیرات انگیز برای شناسایی ویروس ها

آیا می توان روشی را به کار برد تا با ایستفاده از آن همه انواع پاتوژن ها را شناسایی کرد و از همین طریق بتوان ویروس های متفاوت را شناسایی کرد؟ مشکل اساسی در این است که گستره بسیار زیادی از تفادت های ساختاری و غیرساختاری در این مساله وجود دارد. اول اینکه ویروس ها خیلی پیچیده هستند و بسیار سریع رشد می ک...


نمایش بیشتر +

1397/08/21 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد ویدیو ویدیو پزشکی ویدیوهای پزشکی سلول ویروس

دانلود اشتراک گذاری