PinPost

پین پست

358ویدئو 505بازدید

5 دقیقه در کنار تخت بیمار

خیلی ها به این باور رسیده اند که ما زمان مناسبی به اندازه 5 دقیقه وقت نیاز داریم تا در کنار بیمار بتوانیم تشخیص و درمان را برای وی توضیح دهیم . بسیاری از این 5 دقیقه برای هر کاری استفاده می کنند ولی بهترین راه حل استفاده از داشتان و یک خط داستانی موثر برای گزیده گویی همزمان با توضیح کامل آن چیزی است...


نمایش بیشتر +

1397/08/13 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدیو ویدیو پزشکی ویدیوهای پزشکی معاینه

دانلود اشتراک گذاری