PinPost

پین پست

358ویدئو 455بازدید

صداهای تنفسی برونشی و کیسه ای

در این ویدئو دکتر اندرو آلدر از ادینبرگ اسکاتلند و دانشیار دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، در رابطه با تنفس برونشی و چرخشی صحبت می کند. برونشیت به آماس و التهاب گذرگاه هوا بین بینی و ریه ها گفته می شود. این بیماری به نای و نایژه ها آسیب می رساند. نایژه ها، لوله های هوا هستند که از آنها هوا از ریه ها وا...


نمایش بیشتر +

1397/08/10 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی پین پست ویدیو ویدیوهای پزشکی تنفس برونشیت

دانلود اشتراک گذاری