PinPost

پین پست

358ویدئو 704بازدید

سندروم ایلیوتیبیال باند (Iliotibial band syndrom)

در بیماری ایلیوتیبیال باند این نوار بافتی که از لگن تا زانو کشیده شده است به علت کشش های مکرری که در حین انجام نادرست بعضی ورزش ها به آن وارد می شود ملتهب و دردناک می گردد. این بیماری بیشتر در ورزشکاران دوچرخه سوار، دونده و کسانی که مسافت های زیادی را راه میروند ایجاد می شود و موجب درد در قسمت خارجی...


نمایش بیشتر +

1397/08/09 استنفورد ویدئو ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدیو ویدیو پزشکی ویدیوهای پزشکی استخوان استنفورد

دانلود اشتراک گذاری