PinPost

پین پست

358ویدئو 380بازدید

سیستم نظام سلامت و بهداشت ما در پیشگیری بسیار ناتوان است...

وقتی شما بیمار هستید همه تکلیف را می دانند. باید دنبال راهی برای پیدا کردن نوع بیماری و درمان آن باشند. اما وقتی کسی برای درمان مراجعه نمی کند سیستم سلامت و بهداشت به عنوان دست گرمی برای جامعه چه کاری انجام می دهد؟ ما برای پیشگیری چه کارهایی انجام میدهیم؟ حقیقت این است که بسیاری از افراد با مشکلات م...


نمایش بیشتر +

1397/08/07 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدیو ویدیو پزشکی بهداشت ویدیو های پزشکی

دانلود اشتراک گذاری