PinPost

پین پست

358ویدئو 411بازدید

معاینه برای تشخیص دردهای ناحیه پشت و کمر...

در این ویدئو دکتر ارول اورزدالگا از دانشگاه استنفورد در رابطه با معاینه فیزیکی بیماری که کمر درد دارد صحبت می کند. کمردرد برگرفته از سایت دکتر  سیما صدیقی شیوع کمر درد : حدودا ۸۴% افراد بالغ در طول دوره زندگی کمر درد را تجربه می کنند که معمولا خود محدود شونده است. انواع کمر درد از نظر زمانی...


نمایش بیشتر +

1397/08/07 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدیو ویدیو پزشکی ویدیوهای پزشکی استخوان کمر معاینه

دانلود اشتراک گذاری