PinPost

پین پست

364ویدئو 354بازدید

تشخیص درد در ناحیه لگنی

این ویدئو آموزشی دانشگاه استنفورد است که هدف آن ارتقا دانش پزشکان فعلی و آینده برای تشخیص های فیزیکی در کنار تخت بیمار می باشد. لگن درد برگرفته از سایت دگتر سیروس افشار بیماران برای توصیف درد مفصل لگن (ران) از عبارات گوناگونی مانند التهاب، درد سنگین، درد تیر کشنده یا احساس سوزش و گزگز استفاده می ک...


نمایش بیشتر +

1397/08/07 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدیو ویدیو پزشکی استخوان لگن هیپ

دانلود اشتراک گذاری