PinPost

پین پست

358ویدئو 387بازدید

بگذارید بیماران کمک کنند....

تا به حال چیزی در مورد جنبش بیماران الکترونیکی (e- Patient) شنیده اید؟ در تعریف بیماران الکترونیکی آمده است که این ها بیمارانی هستند که اطلاعات خود را در زمینه بیماریشان بالا می برند و به کمک پزشک برای درمان خود می آیند. پس اگر پزشکان اطلاعات خام بیماران را در اختیارشان بگذارند، آن ها می توانند به د...


نمایش بیشتر +

1397/08/02 ویدئوی تد ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی پین پست تد ویدیو ویدیوهای پزشکی سرطان

دانلود اشتراک گذاری