PinPost

پین پست

358ویدئو 509بازدید

آواز خواندن بعد از پیوند دو ریه

تصور کنید که حرفه خوانندگی رویای دیرینه شما بوده است و اکنون بعد از سال ها تمرین می توانید به صورت حرفه ای آواز بخوانید آن هم اپرا... حالا تصور کنید که در این زمان به شما بگویند که مبتلا به بیماری فشار بالای ریه شده اید و دیگر نمی توانید آواز بخوانید و آواز خواندن شما مساوی با مرگتان است. در این شرا...


نمایش بیشتر +

1397/08/02 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی پین پست تد ویدیو ویدیوهای پزشکی ریه TEED پی.ند ریه

دانلود اشتراک گذاری