PinPost

پین پست

358ویدئو 335بازدید

استفاده از سلول های ایمنی بدن برای درمان سرطان

سَرَطان یا سرتان یا چَنگار تقسیم نامتقارن سلول های بدن. سلول های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول ها جدا می افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال در فعالیت سلول ها می شوند در هسته سلول اشکال وارد کنند، مانند مواد رادیو اکتیو، مواد شیمیای...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی ویدیو ویدیو پزشکی ویدیوهای پزشکی سرطان کمپین لیلا حاتمی سلول سرطان پستان

دانلود اشتراک گذاری