PinPost

پین پست

358ویدئو 355بازدید

سلول های سرطانی چگونه ارتباط برقرار می کنند و چگونه می توان این ارتباط را مختل کرد؟

سرطان. بیماری مخربی که احساسات زیادی را تلف می‌کند. نه تنها بر روی بیمار، بلکه روی کسانی که بیمار را دوست دارند. این مبارزه‌ای است که نژاد انسان برای قرن‌ها با آن مبارزه کرده است. و با اینکه پیشرفت‌هایی داشتیم، هنوز نتوانسته‌ایم شکستش دهیم. دو نفر از هر پنح نفر در آمریکا در...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری