PinPost

پین پست

358ویدئو 387بازدید

ریاضی به کمک مجهولات سرطان می آید...

در طي دهه‌ی اخير، مدل‌هاي رياضي سرطان کاربرد بيشتري يافته و قسمت بيشتري از ديناميک سرطان را دربر گرفته‌اند. مدل‌های ریاضی می‌توانند تعاملات در مقیاس‌‌های مختلف زیست‌شناختی (به‌عنوان مثال: مقیاس مولکولی، سلولی و بافت) و اثر درمان‌ها بر روی سلول‌ه...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری