PinPost

پین پست

393ویدئو 432بازدید

تکامل خطرناک ویروس HIV

ویروس اچ آی وی HIV این پتانسیل را دارد که در هر باری که یک سلول را بیمار می کند به صورت یک ویروس جدید و متفاوت ظاهر شود. ویروسی که بسیار قوی تر و مصون در برابر داروهای ما باشد. اگر چه ما در مهار اپیدمی و شیوع این ویروس بسیار موفق بوده ایم اما حقیقت این است که ما با یک انفجار فاجعه آمیز در برخورد با...


نمایش بیشتر +

1397/07/30 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری