PinPost

پین پست

396ویدئو 11بازدید

ظاهرانسانهای ۱۰۰ سال دیگر چه گونه خواهد بود؟

پس بجای پیشگویی آینده برای شروع، بگذارید تا ببینیم که همین حالا برای افرادی مثل تونی آتالا چه اتفاقی می‌افتد، که نزدیک به ۳۰ عضو را دوباره طراحی کرده. و شاید عضو مصنوعی برتر، چیزی خارجی و از جنس تیتانیوم نباشد. شاید عضو برتر از کد‌های ژنتیکی استفاده کند. و اجزای بد...


نمایش بیشتر +

1398/09/06 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی تکامل ویدئو تد تد پزشکی ظاهر انسان

دانلود اشتراک گذاری