PinPost

پین پست

396ویدئو 18بازدید

دانشی فراتر از درک

به شما اولین سلول کاملا قابل برنامه ریزی را نشان داد که مانند یک سخت افزار عمل می کند. که شما می توانید با وارد کردن DNA، آن را به عنوان یک موجود جدید راه اندازی کنید. به موازات آن در MIT، یک فهرست استاندارد از قطعات یدکی زیستی آماده کردند. آن را مثل یک لوازم یدکی فروشی برای قطعات زیستی تصور...


نمایش بیشتر +

1398/09/03 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو تد DNA تد پزشکی RNA

دانلود اشتراک گذاری