PinPost

پین پست

396ویدئو 14بازدید

وضعيت مشترك ما— هوشيارى

ویژگی دیگر هوشیاری این است که در حوزه‌های هوشیاری متحد دیگر ناشی می‌شود. بنابراين من نه فقط تصوير آدمهاى روبرویم، و نواى صداي خودم و وزن كفشهايم را عليه زمين ندارم، بلكه آنها بعنوان بخشى از يك تك ميدان بزرگ هوشيار برايم اتفاق مى‌‌افتند كه جلو و عقب م...


نمایش بیشتر +

1398/09/03 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی هوشیاری ویدئو تد تد پزشکی

دانلود اشتراک گذاری