PinPost

پین پست

393ویدئو 454بازدید

میکروب هایی که در شکمتان زندگی می کنند....

اگر از شما بپرسند نام یکی از میکروب هایی که در شکمتان زندگی می کنند را نام ببرید احتمالا بیشتر شما نام ای کولای را می برید در حالی که این میکروب از نظر تعداد میکروب هایی که در شکمتان زندگی می کنند بسیار اندازه ناچیزی دارد. آیا می دانستید در درون بدن شما چیزی بیشتر از 100.000.000.000.000 (بله عدد صد...


نمایش بیشتر +

1397/07/29 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری