PinPost

پین پست

396ویدئو 18بازدید

چه طور به جراحت نگاه کنیم

زخـم یا جراحت در دانش پزشکی، آسیبی است که در آن پوست خراشیده، پاره، بریده، سوراخ و یا دریده شود و یا بعلت یک تروما با اینکه پوست سالم مانده ولی در زیر آن آثار قرمزی و یا کبودی دیده شود.


1398/08/29 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی زخم خونریزی ویدئو تد تد پزشکی جراحت سرباز

دانلود اشتراک گذاری