PinPost

پین پست

396ویدئو 20بازدید

چگونه می‌توانیم محصولاتی تولید کنیم که بدون آب دوام آورند؟

این اطلاعات برگرفته از تحقیقی است که در سال ۲۰۱۱ توسط Dai انجام گرفته که در آن تمام ملاحظات باالقوه تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته شده و به این صورت بیان شده -- در میان سایر چیزها --  افزایش خشکی در اثر کاهش بارندگی یا بارش نامنظم. نواحی که با رنگ قرمز در اینجا نشان دا...


نمایش بیشتر +

1398/08/22 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی تد پزشکی

دانلود اشتراک گذاری