PinPost

پین پست

396ویدئو 18بازدید

آرزوی من: بگذارید عکسهای من شهادت دهند

فهمیدم که عکاسی مستند قابلیت تفسیر حوادث از نقطه نظر آنها را دارد. این عکاسی صدای کسانی می‌شود که غیر از آن صدایی ندارند. و درواکنش، آرای عمومی را برمی‌انگیزد و مناظره‌های عمومی را به جنبش وا می‌دارد، تا بدینوسیله مانع شود که حزبهای سودجو کنترل کامل...


نمایش بیشتر +

1398/08/20 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو تد تد پزشکی وجدان

دانلود اشتراک گذاری