PinPost

پین پست

396ویدئو 29بازدید

جک چوی: روی میز کالبد شکافی مجازی

میدونید، که کالبد شکافی روشی سنتی برای یادگیری آناتومی بدن انسان است .میدونید، که کالبد شکافی روشی سنتی برای یادگیری آناتومی بدن انسان است برای دانشجویان این یک تجربه است اما برای مراکز آموزشی این میتونه بسیار مشکل باشه و یا نگهداری آن بسیار پر هزینه باشه اما برای مراکز آموزشی ای...


نمایش بیشتر +

1398/08/19 کالبد شناسی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی تد پزشکی ویدئوهای تد کالبد شکافی کالبد شکافی مجازی آناتومی بدن

دانلود اشتراک گذاری