PinPost

پین پست

358ویدئو 269بازدید

تلاشی برای درک خودآگاهی و مغز انسان...

کریس نوینسکی در تلاشی جالب از همه افراد مشهور و معتبر دنیا درخواست کرده که مغز خود را بعد از مرگ به وی و بنیاد وی برای تحقیق اهدا کنند. وی در این ویدئو توضیح می دهد که چگونه با استفاده از این تحقیقات نتایج فوق العاده ای درباره ضربه های مغزی ایجاد شده مخصوصا در تیم های ورزشی و اثرات پس از این ضربه ها...


نمایش بیشتر +

1397/07/29 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری