PinPost

پین پست

396ویدئو 32بازدید

ریاضیات می‌تواند به کشف رازهای بیماری سرطان کمک کند

این سیستم‌ها رابطه بین دو گروه را بررسی می‌کنند که بقای یکی به تغذیه کردن از دیگری بستگی دارد. و این سیستم‌های مشابه، ساختاری را برای درک تعامل بین سلول‌های ایمنی و سرطانی فراهم می‌کنند. جاییکه سلول‌های سرطانی شکار، و سلول‌های ایمنی، شکارچی هستن...


نمایش بیشتر +

1398/08/11 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی سرطان ویدئو تد تد پزشکی ریاضیات

دانلود اشتراک گذاری