PinPost

پین پست

393ویدئو 50بازدید

مغز در شکم شما

این تکنولوژی بر دواندام تاثیر می گذارد، مغز و شکم. مغز می تواند بزرگ شود اما شکم در واقع آب میرود. خوب صداقتشم چندان روشن نیست. (خنده حضار) اما تا 60 درصد شکم ما پستانداران، توده بدنی ما آب رفت. و به خاطر داشتن غذاهای پخته، هضم آن آسانتر می شود. همان...


نمایش بیشتر +

1398/07/23 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو تد تد پزشکی مغز شما شکم مغز و شکم

دانلود اشتراک گذاری