PinPost

پین پست

393ویدئو 33بازدید

هنری مارکرام مغز انسان را به کمک یک سوپرکامپیوتر می سازد

چرا چنین کاری را انجام میدهیم؟ سه دلیل بسیار مهم وجود دارد. اول، برای ما درک عملکرد مغز انسان ضروری است اگر بخواهیم با پیشرفت بشر پیش برویم، و فکر می‌کنیم که این یک گام اساسی در تکامل است. دومین دلیل این است که، ما تا ابد نمی‌توانیم آزمایشات را روی حیوانات انج...


نمایش بیشتر +

1398/07/22 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو تد تد پزشکی مغز انسان

دانلود اشتراک گذاری