PinPost

پین پست

367ویدئو 13بازدید

اندام بدن بر روی یک تراشه

بدنهای ما محیط پویایی هستند ما همیشه در حرکت هستیم و سلولها این را تجربه می کنند سلولها در محیط پویایی در بدن ما هستند آنها همواره تحت فشارهای مکانیکی قرار دارند بنابراین اگر که ما قصد داریم تا آنها را خوشحال نگه داریم خارج از بدن مان لازم است که معمار سلول بشویم.&...


نمایش بیشتر +

1398/07/17 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو های پزشکی ویدئو تد تد پزشکی اندام بدن تراشه محیط پویا

دانلود اشتراک گذاری