PinPost

پین پست

358ویدئو 378بازدید

چالش برخورد با اطلاعات پزشکی

چگونگی برخورد با اطلاعات پزشکی یکی از بزرگترین چالش های پیش روی پزشکان در سراسر دنیاست. ما الان با انفجار اطلاعات پزشکی روبرو هستیم. باید با این اطلاعات چه کنیم؟ آن ها را کجا ذخیره کنیم؟ چگونه نگهداری کنیم؟ چگونه تحلیل کنیم؟ حال اگر بتوانیم همه این اطلاعات را نگهداری، ذخیره و تحلیل کنیم تبدیل این ا...


نمایش بیشتر +

1397/07/29 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری