PinPost

پین پست

347ویدئو 22بازدید

نشان دادن نحوه اندازه گیری نبض متناقض

نبض متناقض به معنای افت بیش از 10 میلی متر جیوه فشار خون سیستولیک در هنگام دم است. وقتی به وجود می آید که فشار منفی خیلی زیادی در ریه وجود دارد (مثل بیماری انسدادی شدید ریه (COPD اما مشخصه اصلی تامپوناد است.  اما شوک هیپوولمیک و حاملگی از علل کمتر شایع این حالت است. علت این است که وقتی در دم فش...


نمایش بیشتر +

1398/05/19 نبض متناقض ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی نبض متناقض اندازه گیری نبض متناقض

دانلود اشتراک گذاری