PinPost

پین پست

358ویدئو 67بازدید

چگونه زندگی کنیم تا بیش از صد سال عمر کنیم؟

منظور زیست شناسان از " موفقیت زاد و ولد" این است که در چه سنی شما بچه دار می شوید و سپس در نسل بعدی , در چه سنی فرزندان شما بچه دار می شوند و بعد از آن سن تاثیر برنامه ریزی تکاملی کاملا از هم پاشیده می شود و بعد از آن سن تاثیر برنامه ریزی تکاملی کاملا از هم پاشیده می شود اگر...


نمایش بیشتر +

1398/04/26 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی زندگی عمر تکامل ژن عمر کنیم زندگی کنیم زاد و ولد ژن خوب سن بچه دوقلو زیست شناختی پستاندار صد ساله شوید

دانلود اشتراک گذاری