PinPost

پین پست

382ویدئو 183بازدید

یافته های فیزیکی در رابطه با سروز

لایه سروزی (به انگلیسی: Serous membrane) یا نیام (به انگلیسی: Tunica) پرده‌ای است که جدار خارجی حفره‌های بدن را می‌پوشاند و روی سطوح اعضای داخلی بر می‌گرداند. سلولهای این پرده صاف ماده‌ای آبکی بنام مایع سروزی ترشح می‌کنند. صفاق و...


نمایش بیشتر +

1398/04/18 قلب ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ریه قلب سروز لایه سروزی افزایش فشار حفره های داخلی بدن اعضای داخلی بدن مایع سروزی غشای سروزی بدن پریکارد پلور پرده پریتوئن بافت شناسی

دانلود اشتراک گذاری