PinPost

پین پست

382ویدئو 106بازدید

جشنی برای موی طبیعی

طی سال‌ها، ما به این ایده خو گرفتیم که موی صاف‌تر و بلندتر به معنای موی بهتر و زیباتره. از نظر فرهنگی دچار وسواس شدیم با این ایده‌ای که دوست داریم بهش بگیم داشتن ... "موی زیبا." در اصل می‌شه گفت: هرچه شکل فر مو شلتر باشد، مو بهتر و زیباتر است. و...


نمایش بیشتر +

1398/04/16 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی مو موی صاف‌تر نژاد موی بلندتر موی بهتر و زیباتره فرهنگی هویت اجتماعی ایدئولوژی‌های غلط

دانلود اشتراک گذاری