PinPost

پین پست

332ویدئو 37بازدید

مغز شما در حال پیشرفت

من جراح هستم و پژوهش من در مورد پدیده نوآوری و ابتکار است و هرگز بیماری نداشتم که به من بگوید که "من واقعا از شما میخواهم که در موقع عمل من مبتکر باشید" بنا براین به نظر من این جا یک تیغ دو لبه دارم. ولی بعد از عملهای جراحی زیادی که انجام داده ام باید بگویم که تا حدی شباهت ز...


نمایش بیشتر +

1398/04/15 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی موسیقی جراح عمل های جراحی نو آوری ابتکار

دانلود اشتراک گذاری