PinPost

پین پست

358ویدئو 435بازدید

به سادگی یک کیت بارداری و زایمان ...

در این ویدئو خانم بای از اهالی هند در مورد مشکلات و مسائل بارداری و زایمان در کشورهای جهان سوم صحبت می کند و عدم توانایی انسان هایی که در این مناطق زندگی می کنند. وی با تحقیقات و صحبت هایی که در این رابطه در این مناطق انجام داده متوجه شده که بسیاری از این موارد را می توان با یک کیت سالم زایمان برطرف...


نمایش بیشتر +

1397/07/29 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری