{{cartLength}}
{{cartLength}}
ثبت آگهی
دسته بندی / ویدئوی تد

حیوانات چه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند؟

در ذهن حیوانات چه می‌گذرد؟ آیا می‌توانیم بفهمیم که چه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند؟ یا اصلا بفهمیم آیا فکر و احساسی دارند؟ کارل سفینا فکر می‌کند که می‌توانیم. او با استفاده از کشفیات و مثال‌هایی که شامل بوم‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم رفتاری می‌شود، داستان&...

در ذهن حیوانات چه می‌گذرد؟ آیا می‌توانیم بفهمیم که چه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند؟ یا اصلا بفهمیم آیا فکر و احساسی دارند؟ کارل سفینا فکر می‌کند که می‌توانیم. او با استفاده از کشفیات و مثال‌هایی که شامل بوم‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم رفتاری می‌شود، داستان‌هایی از نهنگ‌ها، گرگ‌ها، فیل‌ها و آلباتروس‌ها نقل می‌کند تا استدلال کند که همانطور که ما فکر می‌کنیم، احساس می‌کنیم، از ابزار‌ها استفاده می‌کنیم و احساساتمان را بروز می‌دهیم، سایر حیوانات و ذهن‌هایی که زمین را با ما سهیم هستند نیز این کارها را می‌کنند.