PinPost

پین پست

332ویدئو 32بازدید

صداهای تنفسی برونشی و کیسه ای

در این ویدئو دکتر اندرو آلدر از ادینبرگ اسکاتلند و دانشیار دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، در رابطه با تنفس برونشی و چرخشی صحبت می کند. برونشیت به آماس و التهاب گذرگاه هوا بین بینی و ریه ها گفته می شود. این بیماری به نای و نایژه ها آسیب می رساند. نایژه ها، لوله های هوا هستند که از آنها هوا از ریه ها وار...


نمایش بیشتر +

1398/04/02 ریه ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ریه تنفس ویروس دستگاه تنفسی صداهای تنفسی تنفس برونشی و چرخشی سرماخوردگی یا آنفولانزا

دانلود اشتراک گذاری