PinPost

پین پست

332ویدئو 35بازدید

آنچه پزشکان از داروهایی که تجویز می‌کنند نمی‌دانند ...

 این رفیقمون اینجا اون فکر می کنه که می تونه آینده رو پیش بینی کنه. اسمش نوسترآداموس هستش، هرچند اینجا سان اون رو شبیه شان کانری کرده و مثل خیلی از شماها، فکر کنم، من اعتقادی به این که مردم آینده رو می بینند ندارم. من اعتقادی به آینده‌بینی ندارم، و هر چند...


نمایش بیشتر +

1398/03/28 ویدئوی تد پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی دارو تجویز دارو پزشکان آینده بینی پیشگویی هزینه جون آدم ها

دانلود اشتراک گذاری