PinPost

پین پست

332ویدئو 52بازدید

نارسایی آئورت چیست؟

در مواردی که دریچه های قلب به طور طبیعی کار میکنند، جریان خون را تنها در یک جهت و رو به جلو میرانند. در حالت نرمال، تقریبا هیچ خونی به اتاقک قبلی پس زده نمیشود. اما اگر دریچه ها به خوبی کار نکنند و به خوبی بسته نشوند، خون پس زده میشود که به این وضعیت نارسایی میگویند. در صورتی که این وضعیت در دریچه ا...


نمایش بیشتر +

1398/03/25 قلب ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی قلب ضربان قلب معاینه بیمار آئورت دریچه آئورت نارسایی دریچه آئورت مجموعه پزشکی کارکرد قلب

دانلود اشتراک گذاری