PinPost

پین پست

367ویدئو 121بازدید

درسی در مورد آنتی بیوتیک ها

پادزیست یا آنتی‌بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن‌ها می‌شود. آنتی‌بیوتیک یک ز...


نمایش بیشتر +

1398/03/13 بیماری عفونی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی آنتی بیوتیک باکتری بیماری های عفونی تجویز آنتی بیوتیک

دانلود اشتراک گذاری